logika - igre

Najteža igra na svijetu

Najteža igra na svijetu

Možete li preći sve zapreke? Jednostavna, ali zahtjevna igra!...